Plan je završiti kapitalne trase --Ilok.

Željko Sabo (nezavisni), kandidat u Vukovaru, 22. ožujka 2021.