GUP je prije svega namijenjen građanima te će oni kao i udruge biti sudionici u kreiranju tog najvažnijeg prostorno planskog dokumenta.

Neven Bosilj (SPD), kandidat u Varaždinu, 12. ožujka 2021.