Prioritetni projekt: “Video  nadzor svih biciklističkih parkirališta s ciljem sprječavanja krađa koje su jedan od najvećih problema biciklista u  gradu Varaždinu.”

Neven Bosilj (SPD), kandidat u Varaždinu, 12. ožujka 2021.