Planiranje budućih prometnih rješenja uključivati će sve dionike kroz transparentni i participativni pristup. U budućnosti se odluke neće moći donijeti bez pune participacije građana koristeći moderna e-rješenja odlučivanja.

 

Dubravka Novak (Budimo grad), kandidatkinja u Varaždinu, 16. ožujka 2021.