Grad je jedan od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj.

Dario Hrebak (HSLS), kandidat u Bjelovaru, 6. ožujka 2021.