kao grad bicikala nema gradske bicikle. To je jedan od prvih projekata koje namjeravam realizirati.

Drugi gradovi u RH izgrađuju svoju biciklističku infrastrukturu koristeći sredstva EU fondova i to je sigurno model koji ću primijeniti i u Varaždinu.

 

Boris Tomaš (Centar), kandidat u Varaždinu, 7. travnja 2021.