Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije planirano je uvođenje sustava javnih bicikala još u općinama Solin, Trogir, Kaštela, Podstra, Klis, Dugopolje i Dicmo.

Bojan Ivošević (Nezavisna lista grupe birača Bojana Ivoševića, Kandidati bez kompromisa), kandidat u Splitu, 9. ožujka 2021.