U Osijeku postoji mreža biciklističkih staza, potrebno ju i dalje širiti i razvijati iz više razloga. Kao prvo zbog sigurnosti u prometu, zaštite okoliša te treba poticati građane i na aktivan i zdrav život.

Berislav Mlinarević (nezavisni kandidat uz podršku Domovinskog pokreta, Mosta i Udruge Hoćemo), kandidat u Osijeku, 25. ožujka 2021.