Varaždin kao grad bicikala nema gradske bicikle. To je jedan od prvih projekata koje namjeravam realizirati. Drugi gradovi u RH izgrađuju svoju biciklističku infrastrukturu koristeći sredstva EU fondova i to je sigurno model koji ću primijeniti i u Varaždinu.  

Boris Tomaš (Centar), kandidat u Varaždinu, 7. travnja 2021.

Sustav javnih bicikala bit će integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza. Za područje Grada Zagreba potrebne su minimalno 73 stanice. U trenutku kada električni romobili budu uvršteni u Zakon o sigurnosti prometa na cestama kao gradonačelnica ću biti spremna kroz otvoreni natječaj omogućiti uvođenje sustava električnih romobila na području Grada Zagreba.

Jelena Pavičić-Vukičević (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti), kandidatkinja u Zagrebu, 6. travnja 2021.

Željenu (načinsku) podjelu postići ću ulaganjem u infrastrukturu kroz izgradnju biciklističkih prometnica, parkirališta za bicikle i romobile, proširenjem sustava javnih bicikala i integracijom unutar javnog prijevoza, te uvođenjem sustava električnih romobila, kao i proširenjem pješačkih zona ne samo u središtu povijesnog dijela grada, već i u središtima svih gradskih četvrti.

Jelena Pavičić-Vukičević (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti), kandidatkinja u Zagrebu, 6. travnja 2021.

Već u prvih nekoliko mjeseci mandata planiramo izraditi provedbeni sektorski plan za aktivne oblike prometovanja. Naš preliminarni plan do 2025. je smanjiti udio cestovnih motornih vozila na manje od 40% ukupne prometne strukture. Uz izradu sektorskog plana razvoja biciklističkog prometovanja (uz pješačenje), među kratkoročnim mjerama je spajanje postojeće, nepovezane biciklističke infrastrukture u logičku cjelinu. Detekcija…

Miroslav Škoro (Domovinski pokret), kandidat u Zagrebu, 31. ožujka 2021.

Postavit ćemo natkrivene postaje za bicikle kao mjesta na kojima će biciklisti moći zaključavati svoje bicikle i napuniti bateriju.

Dušica Radojčić (Možemo!), kandidatkinja u Puli, 28. ožujka 2021.

Planirat ćemo i preregulirati sve ulice u gradskom centru prema novom modelu “dijeljene ceste” na kojoj biciklisti prometnice koriste ravnopravno s motornim vozilima. Istovremeno ćemo smanjiti brzinu kretanja vozila u centru grada na idealnih 35 km/h. Dugoročno je interes strogi centar grada prilagoditi pješacima i biciklistima, a osobna vozila i parking prilagoditi samo stanarima centra…

Dušica Radojčić (Možemo!), kandidatkinja u Puli, 28. ožujka 2021.