Vice Mihanović, HDZ (Split)

 

Vice Mihanović, HDZ

Broj bodova: 60,8 / 68

Ciklorejting: cikloHIT 

Anketa ispunjena 25.5.2021.

 

 

 

 

 

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Strategija razvoja biciklističkog prometa se započela izrađivati 15.04. ove godine od strane stručnog znanstvenog interdisciplinarnog tima te su neka temeljna mjerenja biciklističkog prometa i njegovog udjela u ukupnom prometu grada Splita već pokazala zanimljive rezultate. Tako je utvrđeni dnevni promet u 10 satnom razdoblju od 7:30 h-19:30 h pokazao da gradom Splitom svakodnevno prometuje oko 11.300 biciklista (od čega je 8.500 izbrojano a ukupni broj je utvrđen znanstvenom formulom uzevši u obzir da je brojanje rađeno na pet referentnih lokacija) što čini 8% sudionika u prometu, što Split svrstava među vodeće gradove u Hrvatskoj po udjelu biciklista u ukupnom prometu. Svakako uz Strategiju namjeravamo usvojiti i provesti još niz mjera i dokumenata kojima će Split dobiti status predvodnika trenda biciklističkih zelenih gradova na Jadranu, Mediteranu te na kraju i u EU.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Da svakako ćemo završiti izradu Strategije ali se i pobrinuti da se sve ono što bude u Strategiji i ostvari u zadanim rokovima. To ćemo napraviti tako da ćemo prilagoditi Prostorno plansku dokumentaciju, biciklistički stručnjaci će educirati građane Splita o važnosti korištenja bicikli u prometu, biciklistički stručnjaci će educirati najmlađe stanovnike Splita, djecu i poticati ih na korištenje bicikli, poticat ćemo inicijative Bike to work i Bike to School, izgradit ćemo i označiti kompletnu mrežu primarnih i sekundarnih biciklističkih staza grada Splita koja je sada duga 25km a za četiri godine će biti duljine 100km ali i Urbane aglomeracije Split duljine preko 200km, postavit ćemo po gradu Splitu veliki broj stalaka za bicikle – klamerica, a na velikom broju tih lokacija ćemo postaviti i brze punionice za e-bicikle kojih je svakim danom sve više u Splitu i koje su u europskim biciklističkim gradovima već dostigli udio od 20-30% od ukupnog broja biciklista, uvesti ćemo Low emission zone u gradu Splitu u kojima će promet biti dozvoljen samo električnim vozilima i biciklima ili će u njima biti zone smirenog prometa do 30 km/h. Uvođenjem multimodalnog transporta ćemo poticati i omogućiti korištenje bicikli na početnom ili završnom dijelu takvog putovanja, srednji dio takvog putovanja je rezerviran za vlak ,trajekt ili međugradski autobus.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Primarna je prilagodba GUP-a i unošenje u njega obveze izgradnje biciklističke staze kod svake nove izgradnje ili rekonstrukcije cesta ali i mogućnosti da se za izgradnju biciklistički staza kod rekonstrukcije cesta (gdje nema drugih teh. mogućnosti) koristi zelena površina uz ceste za staze uz obvezu da se na primjerenoj udaljenosti osigura zamjenska nova zelena površina. Sekundarna je prilagodba DUP-a. Tercijarne su politike i prilagodbe lokalnih propisa koje će poticati Park&Ride, Multimodalni transport, Bike to Work, Bike to School, Low emission zone i zone smirenog prometa s ograničenjem 30km/h Sve će ovo zajedno u sinergiji dovesti do toga da će grad Split već za 5 godina imati udio biciklista u prometu preko 20% a njegovi građani ali i turisti biti predvodnici trenda biciklističkog i drugih održivih vrsta prometa te će zbog imati značajno smanjenje CO2, zdrave i sretne građane.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (barem jednom tjedno), Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
<1% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5-10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Današnji način prezentacije proračuna grada Splita ne daje mogućnost uvida u takve detalje proračuna kao što su vrste prometa i vrste infrastrukture. Povećanjem transparentnosti proračuna ćemo omogućiti i takve detalje. Plan troškova per capita po vrstama prometa bi na nivou proračuna 2021. i iznosa stavke u proračunu vezane za cestovnu infrastrukturu od 73.000.000 kn te broja stanovnika grada Splita od 178.000 te 5% godišnje povećanje proračuna prema projekcijama za 2022/2023 iznosio 410kn ukupno u čemu bi pojedine vrste infrastrukture sudjelovali sa % troškova: 80% cestovna infrastruktura- 328kn per capita, 10 % biciklistička infrastruktura- 41kn per capita, 10% pješačka infrastruktura-41kn per capita.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Trenutno je u gradu Splitu sljedeća raspodjela putovanja po podatcima iz projekta Remedio 2017. i najnovijih za potrebe Strategije razvoja biciklističkog prometa:
50% osobni automobil (45% kao vozač i 5% kao putnik)
25% pješaci
15% javni gradski prijevoz
8% biciklisti ( od toga 90% privatni bicikli, 7% javni bicikli, 3% transportni bicikli)
1% motociklisti
1% taxi
Ciljana načinska raspodjela do kraja 2025. je:
30% osobni automobili (20% kao vozači i 10% kao putnici)
25% pješaci
20% biciklisti (od toga 85% privatni bicikli, 10% javni bicikli, 5% transportni bicikli)
20% javni gradski prijevoz
2% motociklisti
3% taxi

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Proaktivnim mjerama i smjernicama buduće strategije i Akcijskog plana. Ključne aktivnosti koje je potrebno provesti kroz mjeru su sljedeće:
• uspostava moderne mreže biciklističkih staza na području grada Karlovca što sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi podrazumijeva:
• biciklističke prometnice: biciklističke ceste; biciklistički putovi; biciklističke staze; biciklističke trake; biciklističko-pješačke staze;
• prometnu signalizaciju i opremu;
• parkirališta za bicikle i njihovu opremu;
• spremišta za pohranu bicikala;
• sustav javnih bicikala;
• uspostavu sustava javnih bicikala na području Grada Karlovca ;
• sustav i aplikativno rješenje za bicikliste (informacije o biciklističkim stazama, bike sharingu, planiranju rute i vremena putovanja, prometu, el. punionicama, zagađenju…);
• uvođenje dodatnih kapaciteta i proširenje funkcionalnosti sustava za korištenje usluge bike sharinga, koja treba biti povezana s aplikacijom za korištenje sustava javnog prijevoza u stvarnom vremenu;
• uvođenje sustava električnih bicikala i izgradnju punionica za električne bicikle.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
5-10%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
>10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
1. Mreža biciklističkih staza grada Splita duljine 70km (Vukovarska, Dubrovačka, Lovrinačka, Bračka, povezivanje postojećih staza u prsten oko Splita, povezivanje Splita sa MO na istoku grada: Stobreč,Žrnovnica, Srinjine, Gornje i Donje Sitno) 12/2024
2. Postavljanje 100 biciklističkih parkinga klamarica za 1000 bicikli 12/2022
3. Postavljanje 5 brzih punionica za e-bicikle s 10 priključaka 12/2022
4. Izgradnja biciklističkih staza duljine 20km u sklopu rekonstrukcije HC (Poljička, Solinska, Stobreč D8) 12/2025
5. Donošenje Strategije razvoja biciklističke infrastrukture grada Splita 12/2021

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Sustav javnih bicikli bit će integriran s multimodalnim transportom kao i s JGP tako da će se posebno paziti na to da postaje sustava javnih bicikli posebno detaljno pokrivaju zone putničkih luka, autobusnih i željezničkih kolodvora te da se na tim postajama nalazi povećani broj dostupnih bicikli i to uglavnom električnih. S javnim gradskim prijevozom će se sustav javnih gradskih bicikli ali i sve ostale bicikle integrirati tako da će se omogućiti prijevoz bicikli na bike stalcima autobusa. Posebno ćemo omogućiti integraciju biciklističkog i trajektnog prijevoza tako da ćemo u suradnji s Agencijom za linijski obalni prijevoz omogućiti besplatan prijevoz bicikli na trajektima i brodovima a s Jadrolinijom ćemo dogovoriti postavljanje stalaka za siguran transport bicikli na trajektima i brodovima. Grad Split na dan 25.05.2021. ima aktivno 48 postaja sustava javnih bicikli a još 22 postaje će se postaviti kroz dva već ugovorena projekta dok je optimalan broj za grad Split oko 100 postaja sustava javnih bicikli. Puno je veći problem što je na današnji dan bilo aktivno, ispravno i spremno za korištenje samo 180 bicikli od 280 što pokazuje da treba pojačati servisiranje bicikli sustava javnih bicikli a i distribucija bicikli je dosta na slabom nivou pa i tu ima prostora za značajan napredak. Grad Split bi optimalno trebao imati 100 postaja i 500 aktivnih bicikli te još 50 tak u pričuvi.Za sustav javnih bicikli ne planiramo trošiti proračunska sredstva nego namjeravamo koristiti sredstva iz EU fondova kao i do sada.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Naši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada Splita s okolnim gradovima i općinama su uglavnom povezani s Urbanom aglomeracijom Split ali i koordinacijom svih dionika za razvoj te infrastrukture od gradova i općina,županije, TZ-a, udruga, HC, ŽUC, komunalnih društava što će sve zajedno konkretno dovesti do donošenja Strategije razvoja biciklističke infrastrukture UAS po uzoru na istu strategiju grada Splita. S okolnim naseljima namjeravamo nastaviti suradnju i kroz poziv ITU- Urbana mobilnost. S okolnim naseljima grad Split je već povezan putem mreže cikloturističkih staza duljine 200 km što se pokazalo kao odličan turistički potez pa nešto slično namjeravamo napraviti i s biciklističkom infrastrukturom.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Sudjelovanje građana, biciklističkih klubova, udruga i OCD-a u prostorno prometnom planiranju i upravljanju prometu ćemo poboljšati potpunom transparentnošću svih stupnjeva odlučivanja o istim te proaktivnim pristupom problemu. Mi nećemo čekati da ti dionici dođu kod nas i traže podatke mi ćemo dolaziti kod njih, objašnjavati im naše ideje i tražiti njihove savjete. Organizirat ćemo tematske kako stručne tako i skupove za širu javnost. Sve građane Splita konkretno ćemo educirati i o važnosti i svim koristima koje bicikliranje donosi. Posebni naglasak ćemo staviti i na sigurnost u prometu i dovođenju grada Splita na skandinavske brojke stradalih u prometu.