Rijeka, rezultati anketiranja građana, 8. ožujka 2021.

Rijeka, rezultati anketiranja građana, 8. ožujka 2021.

Anketu za Rijeku pod nazivom “Biciklisti, tko su vaši kandidati u Rijeci?” objavljena je na web stranici Sindikata biciklista 4. ožujka 2021. godine te je bila otvorena do 8. ožujka 2021. u ponoć. Anketiranje je provođeno putem google obrasca, a distribucija ankete bila je putem web stranice i društvenih mreža Sindikata biciklista te putem komunikacijskih kanala lokalnih partnera. Također, zainteresiranost i objave medija doprinijele su distribuciji.

U anketama je, osim o spolu i dobi, bilo postavljeno jedno pitanje: Ako je po Vama održivi promet (pješačenje, bicikliranje i javni gradski prijevoz) jedna od najvažnijih politika u vašem gradu, da su danas lokalni izbori za koga biste od ponuđenih kandidata/kinja glasovali?

U anketi su bili ponuđeni kandidati/kinje i stranke ili liste koji su najavili mogućnost kandidature ili liste s nositeljem do 3. ožujka 2021. godine. Također, ispitanici su mogli odabrati nikoga od ponuđenih ili da im održivi promet nije jedna od najvažnih politika u njihovom gradu.

Anketi je svaki ispitanik mogao pristupiti više puta te se time treba voditi u vašim slobodnim interpretacijama rezultata. 🙂 Također, nije isključena mogućnost interne mobilizacije pojedinih kandidata ili stranaka. U drugom krugu anketiranja građanki i građana bit će onemogućeno višestruko ispunjavanje anketa. Zalaganje gradonačelničkih kandidata i kandidatkinja za temu razvoja održivog prometa bit će mjereno i direktnim intervjuiranjem i ispitivanjem njihovih programa, a nakon čega će građanke i građani moći dobiti bolji uvid u vrijednost njihovih programa s obzirom na bicikliranje, pješačenje i javni gradski prijevoz.

Cilj Ciklorejtinga je popularizacija tema vezanih za održivi promet kod građanki i građana te kod gradonačelničkih kandidatkinja i kandidata. Sindikat biciklista nije profesionalna agencija za mjerenje rejtinga političkih stranaka i kandidata.

Mnogi europski i svjetski gradovi su u protekloj pandemijskoj godini proširili pješačke zone i povećali biciklističke koridore te pojačali protok javnog gradskog prijevoza kako bi se omogućilo lakše održavanje fizičke distance, ali i povećala kvaliteta zraka i kvaliteta života opće populacije. Gdje su tu hrvatski gradovi i koja ih budućnost čeka najbolje je provjeriti nadomak lokalnih izbora. Jedno je sigurno – u nekim će gradovima doći do promjene gradonačelničkih fotelja!

#ibiciklistisuglasači

#ciklorejting

U Rijeci anketu je ispunilo 120 ispitanika/ca.

UKUPNO

120

Prosječna dob ispitanika

39

M

79