Neven Bosilj, SDP (Varaždin)

 

Neven Bosilj, SDP

 

Broj bodova: 56.8 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
U našem  gradu Varaždinu postoji čitav niz strategija koje nažalost, vrlo često ostaju samo mrtvo slovo na papiru. Bez obzira na brojne strategije, strategija razvoja biciklističkog prometa ne postoji.  Upravo suprotno i bez obzira na tradiciju i sklonost građana Varaždina biciklima, slobodno mogu kako je bicikl dio naše varaždinske kulture življenja, sve vezano za biciklistički promet, aktualna vlast doživljava kao sporednu stvar, čemu svjedoči i činjenica da je ova problematika uvrštena u druge gradske strategije (npr. turističku). Zbog svega navedenog, jedna od prvih zadaća u mome mandatu bit će izrada Strategije održive urbane mobilnosti Grada Varaždina u kojoj će zasebnu i istaknutu cjelinu činiti upravo– Strategija razvoja biciklističkog prometa. 

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Da, apsolutno namjeravam razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i to je jedan od prioriteta moga mandata. Smatram kako je prije svega, osnovni nedostatak nepovezanost biciklističkih cesta/staza/traka/puteva, zbog čega nemamo jedinstvenu prometnu cjelinu. To je potrebno promijeniti i na to ću staviti veliki naglasak kako bi dodatno povećali sigurnost biciklista. Imam ambiciozan cilj da na kraju mojeg mandata bude grad s najviše kilometara biciklističke infrastrukture na broj stanovnika u Hrvatskoj te među vodećim gradovima prema udjelu biciklističkog prometa u ukupnom prometu. 

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

Prilagodba propisa je jedan od osnovnih preduvjeta razvoja biciklističkog i općenito održivog prometa. Svi novi gradski Pravilnici i propisi bit će usklađeni s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi iz 2016. godine (NN, 28/2016). 

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (svaki dan), Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
1-3% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5-10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
U ovom trenutku grad Varaždin ima 15,2 MK u proračunu koji su predviđeni za stavku održavanje ulica (cestovni promet), no svega 300.000,00 kn predviđeno je za održavanje nogostupa i biciklističkih staza. To čini tek oko 2 % ukupnih sredstva što je definitivno premalo te u svojem mandatu, taj postotak planiram podići na razinu 5 – 10 %.
Također, stavka od 6,35 MK za izgradnju ulica nije razrađena na način da je jasno vidljivo koliko je točno sredstava predviđeno za biciklističku infrastrukturu. To ćemo promijeniti i stavku posebno iskazivati u budućim proračunima. Zaključno, trenutna gradska vlast nažalost prvenstveno ulaže, barem prema proračunskim dokumentima oko 98 % u cestovni (automobilski i kamionski promet), a svega 2 % otpada na zajednički biciklističko pješački promet što smatram apsolutno neprihvatljivim.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Podaci o načinskoj raspodjeli za grad Varaždin prema mojem saznanju ne postoje. Negdje sam pročitao (i to ako se ne varam baš prema podacima Vašeg sindikata biciklista) da  u Varaždinu na jednog stanovnika idu čak dva bicikla, no zbog nepovezanosti biciklističkih cesta/staza/traka/puteva u jedinstvenu prometnu cjelinu sve manje naših sugrađana koristi bicikl za svakodnevni put na posao.
Primjerice, u mojoj obitelji gdje zajednički živi nas petero (supruga, kćer, sin, moja majka i ja) imamo šest bicikla. Sudeći i prema drugim primjerima mojih poznanika i prijatelja sklon sam procjeni kako je broj bicikla u Varaždinu veći od broja stanovnika. Kao što sam već rekao, bicikl je dio naše kulture življenja, a usuđujem se reći i identiteta. Moja majka i dan danas s 85 godina svakodnevno biciklom odlazi u dućan, na groblje ili na plac. To je navika koju smo usadili i svojoj djeci koja koriste bicikl kao osnovno prometno sredstvo.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Kako bismo mogli postaviti cilj i odrediti način raspodjele, potrebno je prije svega, kao nulti korak obaviti brojanje prometa čime bi se definirala količina i struktura prometa te nakon toga provesti anketu kojom bi se definirala trenutna raspodjela što bi bilo polazišna osnova za svaku buduću razdiobu i targetiranje željene načinske razdiobe. U svakom slučaju, moj cilj je do 2025. godine značajno povećanje biciklističkog prometa u postojećoj načinskoj razdiobi, a odgovor kako to mislim provesti je između ostalog u vašim slijedećim pitanjima o glavnim projektima koje ćemo implementirati, kao i na pitanje o razvoju sustava javnih bicikla. Također, odgovor na ovo pitanje će sadržavati buduća Strategija održive urbane mobilnosti Grada Varaždina .

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
Ne znam

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
Ne znam

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
1. Povezivanje biciklističkih cesta/staza/traka/puteva u jedinstvenu prometnu cjelinu, u okviru čega će se obaviti uklanjanje svih barijera, spuštanje rubnika te uvesti posebne oznake na križanjima za biciklističke prijelaze, a također je u planu i implementacija sharrows-a.
2. Video  nadzor svih biciklističkih parkirališta s ciljem sprječavanja krađa koje su jedan od najvećih problema biciklista u  gradu Varaždinu.
3. Prije planiranja, izgradnje ili obnove bilo koje postojeće ulice obavezno će se napraviti i planiranje biciklističkih staza i traka te kao nulti korak obaviti brojanje prometa za svaku pojedinu ulicu kako bi se definirala količina i struktura prometa.
4. Uz infrastrukturne projekte moram napomenuti kako sve planiramo regulirati aktima, odnosno u svaku odluku Gradskog vijeća vezanu uz promet obvezno će se dodavati zaseban dio koji će se odnositi na biciklistički promet.
5. Razvoj sustava javnih bicikla sukladno interesu i potrebama građana.”

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu ne postoji, ali ga planiram razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Grad Varaždin već četiri godine ima tzv. cikloturističku točku u neposrednoj blizini varaždinskog groblja koju sadašnja vlast nažalost ne želi privesti svrsi zbog koje je i izgrađena. Upravo ta cikloturistička točka postat će jedna o četiri (početne) buduće stanice sustava javnih bicikla. Realan proračun grada Varaždina nije 465 MK budući da se ove godine bazira na municipalnim obveznicama, zaduženjima i sl. Stvarni  fiskalni kapacitet Varaždina je oko 250 MK. Moj cilj je da se tijekom mandata izdvaja otprilike od 0,5 do 1% proračuna u tu svrhu. 

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
U drugoj fazi razvoja sustava javnih bicikla proširiti ćemo mrežu biciklističkih stanica na prigradska naselja (Kučani, Hraščica, Gojanec, Jalkovec/Poljana/Črnec) i omogućiti integraciju biciklističkog prijevoza s kombinacijom prijevoza korištenjem „varaždinskih“ buseka. Treća faza će biti ponuda drugim susjednim jedinicama lokalne samouprave da participiraju u tom projektu.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Već sada u GUP-u Varaždina piše „Infrastrukturne mjere prije svega potrebno je usmjeriti u razvoj i izgradnju biciklističkih traka i staza radi povezivanja sadašnje biciklističke infrastrukture u jedinstvenu prometnu i funkcionalnu cjelinu.“
Nažalost to je mrtvo slovo na papiru. Donošenje novog GUP-a prilagođenog prije svega građanima i s ciljem jasno definiranog prostora i njegove namjene bez podilaženja krupnim investitorima je jedna od glavnih zadaća mog budućeg mandata. GUP je prije svega namijenjen građanima te će oni kao i udruge biti sudionici u kreiranju tog najvažnijeg prostorno planskog dokumenta.
Prema mojem saznanju udruga biciklista u Varaždinu, preko svojih pojedinih predstavnika (istaknutih članova udruge) ušla je u političku arenu na nadolazećim lokalnim  izborima (vjerojatno i participiranjem na nezavisnoj listi ili listi “platforme” kao kandidati za Gradsko vijeće) te se time uključila kao aktivni sudionik u političku borbu na lokalnoj razini.  Stoga se nadam kako prezentacija rezultata ove ankete neće služiti za protežiranje određene platforme/udruge i očekujem kako neće biti pristranosti jer svima bi nam trebao biti cilj realno sagledavanje postojećeg stanja i u korist naših sugrađana, biciklista poboljšanje standarda biciklističkog prometovanja u našem Gradu.
Također, onih pola sata koje spominjete u uvodu je apsolutno nerealno vrijeme za ispunjavanje ankete. 🙂