Miroslav Vanek, nezavisni (Osijek)

 

Miroslav Vanek, Kandidacijska lista grupe birača nositelja Miroslava Vaneka

Broj bodova: 37.5 / 68

Ciklorejting: lignja

 

 

 

 

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Masterplan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Svakako planiramo razviti operativne planove koji proistječu iz trenutne strategije kako bi neposrednije i brže mogli djelovati u unapređivanju biciklističkog prometa.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Donošenje odluke o subvencioniranju kupovine novih bicikala u iznosu 1000 kuna.
Donošenje operativnih planova kao podloge za razvoj biciklizma.
Obnova i modernizacija prometnih znakova za bicikliste.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (barem jednom tjedno), Prije 5 godina bio sam organizator građanskog prosvijeda protiv prekomjernog kažnjavanja biciklista u Osijeku

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
3-5% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5-10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Planiramo digitalizacijom gradske uprave unaprijediti transparentnost cijelog sustava pa tako i dijela koji se odnosi na promet. Svakako razvoj biciklizma nam je jedan od prioriteta što se može vidjeti po našem ranijem djelovanju, ali i trenutnom programu rada.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
je grad s najviše kilometara biciklističkih staza (40 km) tako da se bicikl kao prijevozno sredstvo upotrebljava u velikoj mjeri. Međutim ima još prostora za proširenje. U odnosu na godinu koju ste naveli s rastom kilometara biciklističkih staza kao i razvojem biciklističke infrastrukture rasti će i broj korisnika bicikla kao prijevoznog sredstva.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Kroz kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove sukladno donesem strategijama.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
1-3%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
5-10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Biciklistička staza prema općini Erdut/4 godine
Mreža biciklističkih staza u svim ulica Osijeka /6 godina
Uređenje i modernizacija prometnih znakova za bicikliste/4 godine
Uređenje i modernizacija postojeće infrstrukture/4 godine
Edukacija građana o ponašanju u prometu u čiju bi realizaciju u velikoj mjeri uključili udruge./4 godine

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Hoće, kroz sustav javnih bicikala i romobila koji će pokriti područje cijekog Osijeka. Trenutno je većina sredsava osigurana projektima Europske unije.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Osijek je gotovo sa svim okolnim općinama povezan s biciklističkim stazama. Planiramo nastaviti plan povezivanja u još jedinom nepovezanom pravcu prema općini Erdut.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Preko sustava e-referenduma koji planiramo uvesti oko svih značajnih komunalnih i prometnih odluka. Smatramo kako u Osijeku postoji još više prostora za razvoj udruga koje će se haviti problemima biciklista te zajedno s gradskom upravom predlagati rješenja.