Miroslav Škoro, Domovinski pokret (Zagreb)

 

 

Miroslav Škoro, Domovinski pokret

Broj bodova: 50.6 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

Anketa ispunjena 31.3.2021.

 

 

 

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Odogovor na prethodno pitanje DA odnosi se na Izborni program u gradu Zagrebu. Promet je jedan od važnih resora, a u okviru te točke smo veliku pažnju posvetili bciklizmu kao najvažnijem obliku aktivnog prometovanja. Najbolje je da se u to sami uvjerite pregledom Programa za grad Zagreb kojeg možete naći na poveznici: https://www.miroslavskoro.hr/pdf/Izborni%20program%20Domovinskog%20pokreta%20za%20lokalne%20izbore%20u%20gradu%20Zagrebu%202021.pdf

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Biciklistički promet uz javni gradski promet zbog njegovih odlika (bezemisijski, zdravstveno poželjan, prostorno i financijski nezahtjevan, bez buke, itd.) smatramo vrlo važnim pa smo mu u Programu pridali odgovarajuću pažnju. Već u prvih nekoliko mjeseci mandata planiramo izraditi provedbeni sektorski plan za aktivne oblike prometovanja. Međutim, istodobno se kreće sa zahvatima na spajanju postojeće biciklističke infrastrukture u logičnu funcionalnu cjelinu biciklističke mreže. Prilikom izrade provedbenog plana svakako računamo koristiti udruge zaniteresirane javnosti (poput Udruge Sindikat biciklista) jer se tako najbolje osigurava kvaliteta i praktičnost izvedenih rješenja.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Svi lokalni propisi su alati za kreiranje politika. Razvoj biciklizma, u pogledu infrastrukture, obima, zadovoljstva i sigurnosti prometovanja svakako su prioritet naše politike pa je jasno da se nećemo ustručavati činiti potrebne promjene propisa koji reguliraju ova pitanja.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom mjesečno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Ne znam

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
3-5% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Povećanje transparentnosti u pogledu prihoda i rashoda nam je prioritet u svim sektorima pa tako i u prometnom. Građani su korisnici i partneri za razvoj sustava, uostalom u konačnici i financijeri. Stoga je logično da su upoznati sa strukturom sektorskih prihoda i rashoda. O detaljima troškova per capita po vrsti prometa možemo tek nakon što analiziramo postojeće stanje, no ulaganje u aktivne oblike prometovanja će sigurno doživjeti značajno povećanje.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Koliko nam je poznato, daleko previše, preko 60% pripada cestovnim motornim vozilima. To planiramo značajno smanjiti jačanjem sustava javnog prijevoza željeznicom, autobusima (na električni pogon) i tramvajima te barem dvostrukim povećanjem biciklističkog i pješačkog prometovanja. Iako će detaljne brojke biti definirane sektorskim planom razvoja, naš preliminarni plan do 2025. je smanjiti udio cestovnih motornih vozila na manje od 40% ukupne prometne strukture.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Sustavnim pristupom, od jasno definiranog provedbenog sektorskog plana do same fazne realizacije. Uz to ide kontinuirana provjera uspješnosti, otkrivanje i uklanjanje zapreka u realizaciji te poboljšanja sustava upravljanja sektorom.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
Ne znam

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
>10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Uz izradu sektorskog plana razvoja biciklističkog prometovanja (uz pješačenje), među kratkoročnim mjerama je spajanje postojeće, nepovezane biciklističke infrastrukture u logičku cjelinu. Detekcija konkretnih pojedinačnih prioritetnih projekata i zahvata na biciklističkoj infrastrukturi (križanja, denivelirani pružni prijelazi, važni koridori) bit će definirani Planom i stavljeni u prioritetnu realizaciju.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Sustav javnih bicikala je u Zagrebu uveden, ali koliko je poznato, nije nastavljen nego još uvijek egzistira kao u pilot fazi. Tek uvidom u detaljno stanje projekta, moguće je donositi kvalitetene odluke oko daljnjeg razvoja sustava. Odgovor na ovo pitanje dat će Plan razvoja aktivnih oblika prometovanja, u prvih šest mjeseci mandata.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Razvoj biciklističke mreže i povezivanje koridora sa Zagrebačkom županijom je logično i potrebno. Detaljniji odgovor na ovo pitanje dat će Plan razvoja aktivnih oblika prometovanja.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Zainteresirani građani i udruge su vrijednost te na neki način dokazuju stupanj uređenosti i civiliziranosti jednog društva. Novi način upravljanja Gradom kojeg namjeravamo uvesti računa na tu vrijednost te će zadatak nadležnih gradskih ureda biti uspostava efikasnog, jasnog i dvosmjernog načina komunikacije. Otklanjanje klijentelističko-koruptivnih modela s jedne strane te uvođene trasparentnosti upravljana s druge već će samo po sebi načiniti promjenu. Pored toga, sustavno ćemo raditi na uspostavljanju alata za bolju i transparentnu komunikaciju, vjerujemo da ćemo u tome imati podršku i suradnju građana.