Mirando Mrsić, Demokrati

 

Mirando Mrsić, Demokrati

Broj bodova: 25,8 / 68

Ciklorejting: cikloSHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Gradska uprava Grada Zagreba u posljednjih 20 godina nema strategiju razvoja održivog prometa i uopće ne brine za biciklističku infrastrukturu, što se najbolje vidi iz površnih biciklističkih staza koje su vrlo često “slijepa ulica” opasna za bicikliste. Gradu Zagrebu ne trebaju stihijska rješenja nego cjelovita strategija razvoja i to ću kao gradonačelnik Zagreba pokrenuti. 

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Da. Kratko i jasno – u suradnji sa strukom, prometnim stručnjacima i uz podršku udruga civilnog društva poput vaše.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Kod izgradnje i obnove prometnica je obavezno graditi biciklističke staze, ali ne način da su to samo farbane trake, već fizički odijeljene i sigurne za bicikliste.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Osobno sam pješak, ali moji sinovi su pasionirani biciklisti i kad god mogu u školu idu biciklom.

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
<1% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
1-3% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Cijeli proračun i rashodi gradske uprave će biti transparentni i javno dostupni i moći će se pratiti u realnom vremenu, a to onda ujedno znači i da će projekti cestovnog prometa i komunalne infrastrukture biti transparentno prikazani.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Prema dostupnim podacima broj biciklista u Zagrebu kreće se oko 10 posto, a cilj je minimalno udvostručiti taj broj do 2025., kao i broj sudionika javnog gradskog prijevoza. To ću učiniti cjelovitom prometnom politikom, izgradnjom nove biciklističke infrastrukture i poticanjem korištenja javnog gradskog prijevoza.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Cjelovitom pristupom, spuštanjem prometa osobnih automobila pod zemlju i suradnjom sa strukom i udrugama civilnog društva.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
5-10%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
>10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Cjelovitu prometnu politiku, uključujući i razvoj biciklističke prometne infrastrukture predstavit ćemo u narednim tjednima prediborne kampanje.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Cilj je za početak integrirati sustav javnih bicikala sa željezničkim prometom, a u drugim fazama pronaći rješenje i za tramvajski promet.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Prije svega izgradnja biciklističkih staza između Zagreba sa okolnim gradovima koji gravitiraju Zagrebu.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Prije svega suradnjom sa udrugama civilnog društva poput vaše i dvosmjernom komunikacijom sa Zagrepčankama i Zagrepčanima.