Joško Klisović, SDP

 

 

Joško Klisović, SDP

Broj bodova: 47.4 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Ne postoji cjelovita Strategija razvoja, postoje samo Elaborat uvođenja sustava javnih bicikala na području Grada Zagreba, Operativni plan razvoja cikloturizma ZŽ i Master plan prometnog razvitka, no oni nisu dovoljni da bi se govorilo o cjelovitoj Strategiji. nije biciklistički grad i nema pokazatelja koji bi ga mogli svrstali u tu kategoriju

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Da. Posebno ću paziti na sigurnost biciklista u prometu te ostalih sudionika, što danas nije karakteristika biciklističkih staza u našem gradu. One će biti sastavni dio master plana prometa koji ću finnancirati sredstvima iz EU fondova i gradskog proračuna.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
U skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama planiram dodatno osigurati sudionike u prometu te edukacijama i promocijama poticati stanovnike na korištenje alternativnih oblika prijevoza.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
<1% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
3-5% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Transparentnost ću unaprijediti tako što ću sve financijske transakcije objavljivati na službenim stranicama Grada Zagreba.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Najviše ljudi putuje osobnim automobilima i javnim gradskim prijevozom, cilj mi je smanjiti broj osobnih automobila u centru grada potcanjem korištenja javnog gradskog prijevoza i alternativnih oblika prijevoza, bicikla i električnih romobila.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Dugoročnim planiranjem ulaganja u promet i prometnu infrastrukturu.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
1-3%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
3-5%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
1. Biciklističke staze i trake
2. Rekreativne staze
3. Javna parkirališta za bicikle
4. Brojači bicikla
5. Prometni poligon za edukaciju djece

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Da, javni bicikli će biti integrirani s javnim prijevozom. Planiram uložiti puno više sredstava iz Proračuna i EU fondova u izgradnju biciklističke infrastrukture. Danas u Zagrebu postoji oko 20-ak stanica javnih bicikala, a potrebno je daleko više.

 

16.Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Urbana anglomeracija Zagreb koja obuhvaća i susjedne Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju obuhvaća velik broj stanvnika koji dnevno migriraju te tako čine jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu u kojoj je prometna pa tako i biciklistička povezanost izrazito bitna.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Putem javnih rasprava na stranicama Grada stvoriti mogućnost da građani iznesu svoje prijedloge za prostorno-prometno planiranje te direktnom komunikacijom u okviru mjesnih odbora i gradskih četvrti.