Ivo Jelušić, SDP, Glas (Velika Gorica)

 

Ivo Jelušić, SDP, Glas

Broj bodova: 47 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

Datum intervjua: 29.4.2021.

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne postoji, a pogotovo ne u onom smislu koliko bi trebalo jer za to svakako ima potencijal jer se radi o pretežito ravničarskom prostoru koji je dobro prometno povezan kada je u pitanju automobilski promet, ali je apsolutno zanemaren kada je u pitanju javni gradski prijevoz, pa tako i prijevoz biciklom. I to je ono što želimo promijeniti.

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Mogu vam dati dva primjera, a to je povezanost sa Zagrebom, veza koja povezuje Veliku Goricu s Novim Zagrebom i dalje nema biciklističke staze u kontinuiranom i punom profilu. To želim mijenjati zajedno s novim vodstvom Grada Zagreba. Također, bicikslistička staza na Domovinskom mostu također nije u zadovoljavajućem stanju, o čemu su mediji već pisali. Zašto nema strategije stvarno treba pitati one koji su bili i jesu na vlasti, a nadam se da će se i oni udostojiti i odazvati vašoj anketi.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Naravno kad postanem gradonačelnik jer i sam često, gotovo svakodnevno, koristim bicikl što moji Goričani dobro znaju. Ono što želim jest u suradnji s Turističkom zajednicom označiti i urediti biciklističke staze diljem našeg Turopolja, kao i šetnice u Vukomeričkim Goricama i osmisliti sadržaje za izletnike, te u suradnji s Udrugom vinara Grozd osmisliti sadržaje za izgradnju vinske ceste u Vukomeričkom vinogorju. Smatram kako upravo naše Turopolje nudi veliki potencijal za cikloturizam i to je nešto za što ću se zalagati.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Naša Velika Gorica ima problem sličan kao i mnogi hrvatski gradovi, a taj jest da je automobil u središtu kretanja ljudi te se prema automobilima razvija prometna infrastruktura. To je pogrešno te stoga planiram poticati putovanje biciklom kao i dodatne pješačke zone. Kao što je i predstavljeno u mom programu, planiram uključiti stručnjake koji će zajedno s nama rješavati ove probleme. Velika Gorica ima veliki potencijal u svojem stanovništvu koje čini više od 8000 visokoobrazovanih, a koji nisu uključeni u razvoj grada.Također, planiram pozvati i Vas kako bih čuo i prijedloge Vaših članova da bismo zajedno radili na zelenom i održivom gradskom, ali i međugradskom prometu jer veliki broj naših građana radi u Zagrebu.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za obavljanje posla, za trgovinu i ostalo, i to skoro svakodnevno. Moji Goričani me često mogu sresti na biciklu kako s punom košarom na biciklu posjećujem našu tržnicu.

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Na žalost, na ovo pitanje Vam ne mogu odgovoriti jer gradska uprava nije dovoljno transparenta, a to isto moramo mijenjati. Građani moraju znati gdje završava njihov novac. Nadam se da će se i oni odazvati na Vašu anketu te dati točan odgovor na ovo pitanje. Veselim se tomu.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
Kako sam naveo u ovaj projekt želim uključiti stručnjake. Ako bih morao davati okvirne brojke to bi bilo između 1 – 3 posto proračuna.

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Grad brine o 581 km nerazvrstanih cesta, a najbolji pokazatelj „brižnosti“ je iznos koji se za tu namjenu izdvaja, a to je 30 kn po metru prometnice! Uz ovakvu „brigu“ ceste u Pleškoj, Jelačićevoj, u ulici Bratstvo, Šenoinoj i Kurilovečkoj, a posebno ceste i nogostupi u prigradskim naseljima, i dalje će ostati pune rupa i oborinske vode, i dalje će ostati opasne za promet kako pješaka tako biciklista.To ćemo promijeniti. Ulaganje u gradske i prigradske prometnice mora biti osmišljeno, značajnije financirano i sustavno planirano prema prioritetima. Naš cilj je srednjoročno planiranje, koje će omogućiti sustavnu obnovu svih 581 km nerazvrstanih cesta u desetogodišnjem razdoblju.Svi proračunski rashodi bit će transparentni i javno dostupni.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Ovdje moramo povući paralelu između samog gradskog prometa, odnosno užeg središta grada gdje je promet biciklom rašireniji negoli u okolici. To je potrebno mijenjati jer i ljudi iz okolnice moraju imati dostojnu biciklističku infrastrukturu.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Već samim osobnim primjerom potičem građane na korištenje bicikla, a to ću svakako nastaviti činiti i kad postanem gradonačelnik. Za dalje trebamo osigurati infrastrukturu što sam objasnio u prethodna dva pitanja.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
Teško je to reći pa neću ni davati neke procijenjene brojke. Kao što sam naveo moramo poboljšati infrastrukturu na goričkim selima kako bismo ujedno poticali i održive načine prijevoza.

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
Kako sam i naveo teško je odrediti preciznu brojku. Učinit ćemo sve da ta brojka bude između 5-10 posto jer Velika Gorica ima potencijal za tako nešto.

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Biciklistička staza prema Novom Zagrebu u punom profilu u dogovoru s novom gradskom vlasti u Zagrebu, novu stazu prema jezeru Čiče i Vukovini, a svaku novu prometnicu ćemo planirati s biciklističkom stazom. Dodatno ćemo ulagati u zapuštene prometnice koje bi služile za mobilnost kako automobila, tako i bicikala, ali i pješaka. Više o tome sam odgovorio u 8. pitanju.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati jer malo je naših sugrađana upoznata s istim.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Za to moramo napraviti ozbiljnu analizu. Potrebno je svakako povezati te stanice sa stanicama javnog prijevoza da ljudi koji dolaze iz daljih mjesta javnim prijevozom mogu koristiti bicikl za kretanje po Velikoj Gorici jer grad ima velik potencijal za takvu vrstu mobilnosti.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Kao što sam već naveo, cilj je izgradnjom infrastrukture koja je u okolnim selima zapuštena, stvoriti nove biciklističke staze. Također integrirati javni prijevoz i sustav javnih bicikala kako bi ljudi dolaskom u samu Veliku Goricu svoje kretanje mogli nastaviti biciklom.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Već sam naveo kako Velika Gorica ima ogroman ljudski potencijal u vidu obrazovanih i stručnih ljudi koje ćemo uključiti u ovaj proces. Transparentna uprava je temelj jer građani tako dobivaju povjerenje u rad gradske uprave, a nakon toga mogu se i uključiti u rad iste. Ovdje očekujem i Vašu pomoć i suradnju kako bismo stvorili održiv grad ugodan za život.

 

_________________________________

Ivo Jelušić, SDP, Glas

Broj bodova: -0,25 / 68

Ciklorejting: cikloSHIT

Datum intervjua: 12.3.2021.

 

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Zašto nema strategije treba pitati one koji su bili i jesu na vlasti.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Naravno kad postanem gradonačelnik, prvo ću razgovarati s vama.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

I o tome ću odlučiti nakon razgovora s vama.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (barem jednom tjedno).

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Ne znam.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
1 – 3%

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Svi proračunski rashodi bit će transparentni i javno dostupni.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Pitanje mi nije dovoljno jasno.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Vezano je za prethodno pitanje.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
Ne znam.

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
Ne znam.

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Nove biciklističke staze i javne bicikle.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Za to moramo napraviti ozbiljnu analizu.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Nastaviti s izgradnjom biciklističkim staza.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Tu očekujem i vašu pomoć.