Herman Vukušić, Agrameri (ispunio Goran Jelić)

 

Herman Vukušić, Agrameri (ispunio Goran Jelić)

Broj bodova: 11.5 / 68

Ciklorejting: cikloSHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Slabo razvijena mreža biciklističkih staza.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Da, na način povezivanja svih kvartova biciklističkim stazama.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Označavanje linija za bicikle i proširivanje postojećih cesta.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (svaki dan)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Ne znam

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
3-5% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Ne

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Javni prijevoz, bicikl, motor i osobno vozilo

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Omogućiti alternative osobnom vozilu i poticati vožnju biciklom

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
Ne znam

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
3-5%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Staze, parking za bicikle, ulaganje u garaže za bicikle, semafori, pothodnici

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu ne postoji, ali ga planiram razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
U razradi

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Kratkoročni i dugoročni

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Kroz javnu raspravu