Goran Kušec, SDP (Osijek)

 

Goran Kušec, SDP

 

Broj bodova: 37,5 / 68

Ciklorejting: lignja

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Grad je zajedno s Osječko-baranjskom županijom (OBŽ) 2018. godine donio „Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“ u kojem je posebno istaknuta potreba razvoja biciklističkog prometa kao jedinstvenog dijela javnog prijevoza te razvoj dijeljenih usluga javnog prijevoza poput sustava dijeljenih bicikala i automobila. Također je OBŽ 2018. donijela Operativni plan razvoja cikloturizma (2018.) za područje OBŽ i Grada Osijeka. Zahvaljujući tim dokumentima Grad Osijek trenutno provodi tri EU projekta koji obuhvaćaju obnovu biciklističkih staza, uspostavu sustava dijeljenih bicikla i već uspostavljeni sustav dijeljenih električnih vozila.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Da.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

U svim strateškim dokumentima poticati korištenje javnog prijevoza uključujući i biciklistički promet kao smjernica održivog razvoja grada Osijeka i urbane aglomeracije Osijek.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (barem jednom tjedno). Bicikl koristim u rekreativne svrhe (svaki dan).

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
5 -10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
>10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
U razvojnim projektima Grada Osijeka predviđeno je ulaganje u unaprjeđenje javnog prijevoza oko 950 milijuna kuna do 2027. godine ili 1.200 € per capita prvenstveno za obnovu tramvajske infrastrukture, nabavku novih tramvaja i autobusa te izgradnju nove remize. Također, planira se daljnji razvoj biciklističke infrastrukture i daljnji razvoj dijeljenih usluga u javnom prijevozu.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Do 2025. cilj je povećati udio putnika u javnom prijevozu za 5%, a trenutno godišnje broj putnika iznosi 10.164.587.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Povećanim ulaganjem u javni prijevoz koristeći dostupne fondove EU.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
1 – 3%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
3 – 5%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Izgradnja biciklističke staze prema Industrijskoj zoni Nemetin do 2023.
Izgradnja biciklističke staze spoj naselja Višnjevac i Josipovac do 2024.
Izgradnja biciklističke staze kroz naselje Retfala 2025.
Izgradnja biciklističke staze od IZ Nemetin do naselja Klisa 2026.
Izgradnja biciklističke staze naselje Nemetin do Sarvaša 2026.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Grad Osijek je započeo s razvojem sustava javnih bicikala i namjera i dalje razvijati sustav koji će biti sastavni dio javnog prijevoza. U okviru trenutnog projekta je predviđeno postavljanje 25 samposlužnih stanica na području Grada Osijeka i okolnih naselje, a predviđen je i njihov daljnji razvoj.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Cilj je povezati cijeli grad biciklističkim stazama s okolnim naseljima.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Pri donošenju strateških planskih dokumenata obavezno treba održati savjetovanje sa svim dionicima javnog prijevoza kao što su Udruge koje promiču održivi razvoj, građani kao korisnici javnog prijevoza, akademskom zajednicom, policijom, pometenim stručnjacima i ostalim zainteresiranim sudionicima. Prvenstveno u primjeni novih tehnologija kao što je upravljanje prometom pomoću bespilotnih letjelica ili autonomne vožnje javnog prijevoza.