Draženka Polović, Možemo! (Karlovac)

 

Draženka Polović, Možemo!

Broj bodova: 57.8 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Razvoj biciklističkog prometa spominje se jedino u Strategiji razvoja turizma grada Karlovca 2012. – 2020. Uz to što je vezano samo na prošlo vrijeme razvoj biciklističkog prometa spominje se samo u smislu turizma, a nije poznato postoji li ikakav dokument kojim bi se strateški promišljao biciklistički promet za građane.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Da. Razvoj biciklističkog prometa je dio našeg programa u kojem se u širem poglavlju o Prostornoj politici i Prometu zalažemo za grad bez osobnih automobila.
Poticat ćemo kretanje pješice i biciklima te planiranjem i izgradnjom odgovarajuće biciklističko-pješačke infrastrukture s nekoliko pješačko-biciklističkih mostova preko , kako bi se ostvarilo nekoliko kružnih ophoda oko grada. Želimo osigurati parkiranje automobila na javnim gradskim parkiralištima smještenim na obodu grada s besplatno dostupnim gradskim biciklima. Za parkiranje bicikala želimo grupna nadzirana parkirališta na niz lokacija u gradu. U prostorno-planskoj dokumentaciji poticat ćemo smanjivanje zahtjeva za brojem obaveznih parkirališnih mjesta (PM) za automobile prilikom projektiranja zgrada bilo koje namjene te uvesti olakšice ukoliko se projektom osigura odgovarajuće parkiranje bicikala za stanare i zaposlene. Zahtijevat ćemo obavezno osiguravanje BPM (biciklističkih parkirališnih mjesta) prema broju stanova, zaposlenih i sl. – želimo postaviti kriterij kao za parkirališna mjesta za automobile.
Unaprjeđenjem gradskog javnog prijevoza želimo postići “park & ride” sistem: umreženost i sinkronizaciju različitih prometnih sustava (vlak, bus, javni gradski prijevoz) uz kombinaciju sigurnih biciklističkih parkirališnih mjesta i lokacijama besplatno dostupnih gradskih bicikala.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Izmjenama ili novim Prostornim planom uređenja Grada Karlovca i Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca, te detaljnijim Urbanističkim planovima uređenja pojedinih gradskih područja, te također propisima o komunalnom redu.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (barem jednom tjedno), Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom mjesečno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Ne znam

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5-10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
U našem programu zalažemo se za javan i otvoren proračun uz participaciju građana u kreiranju proračuna. Na našim smo stranicama objavili mali primjer kako Otvoreni proračun može izgledati. Svima javno dostupan i svima jasno razumljiv iz mogućnost pretraživanja ulaznih i izlaznih računa po stavkama. U takvom alatu jasno ćemo pokazati kako planirane pa tako i ostvarene troškove vezane na prometnu infrastrukturu.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Nemamo podataka iz gradskih izvora, ali po osjećaju velika većina stanovnika koristi osobni automobile pa je odnos po prilici
Automobili : javni prijevoz : bicikli/pješaci = 80 : 15 : 5.
Ciljana raspodjela je 60 : 30 : 10

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Ulaganjem u gradsku biciklističku infrastrukturu, promicanjem biciklizma među građanima, ulaganjem u mrežu besplatnih gradskih bicikala sa parkiralištima.
Želimo ulaganjima i biciklističku infrastrukturu, te svim već navedenim aktivnostima u ovu raspodjelu uključiti bicikliste sa najmanje 10%. Možda to zvuči preoptimistično, ali mislimo da je zbog konfiguracije terena idealan biciklistički grad, te da postoji biciklistička tradicija koju je potrebno osvježiti i pogurati i kada se osigura infrastruktura i poboljšaju prometni uvjeti mnogi građani vratiti će se na bicikle.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
3-5%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
5-10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
– Izgradnja novih biciklističkih magistrala koje bi povezivale centar sa rubnim dijelovima grada. Turanj – Centar, Ilovac – Centar, Mala Švarča – Centar, Drežnik – Centar, Jelsa – Centar
– Planiranje i izvođenje sustava besplatnih javnih bicikala
– Planiranje i izvođenje sustava javnih nadziranih parkirališta za bicikle na rubnim dijelovima grada, stanicama autubusa i vlaka
– Izgradnja pješačko-biciklističkih mostova preko rijeka, kako bi se ostvarilo nekoliko kružnih ophoda oko grada, a sa kojima bi biciklisti izbjegli lokalne prometnice, te bi se povećale mogućnosti biciklističke rekreacije.
– Kod projektiranja zgrada olakšice ukoliko se projektom osigura odgovarajuće parkiranje bicikala za stanare i zaposlene, što bi s vremenom postala urbanistička obaveza

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu ne postoji, ali ga planiram razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Planiramo se uključiti u Sustainable Urban Mobility Plan okvir i prateći strategiju učiti iz dobrih praksi, te poboljšati javni prijevoz sa naglaskom na povezivanje na biciklističku infrastrukturu. U našem gradu je potrebno 6 stanica na područjima gradski četvrti Banija, Drežnik-Hrnetić, Mostanje, Rakovac, Dubovac i Luščić-Jamadol. Izgradnja biciklističke infrastrukture je neodvojiva i od drugih zahvata kao što su rekonstrukcije prometnica i šetnica. Za sve što želimo sigurno je potrebno oko 500.000 do 1.000.000 kn godišnje.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Uključivanje okolnih naselja je ključan element u našim planovima jer unutar samog centra grada postoje koliko toliko označene biciklističke staze na nogostupima. A najveći je biciklistički problem kada se izađe iz toga uskog kruga centra grada. Jer su tada biciklisti prepušteni vožnji po za njih opasnim lokalnim prometnicama. Svakako bi željeli izgraditi biciklističke staze izvan samog centra grada i povezati okolna naselja karlovačkog prstena sigurnim biciklističkim prometom.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Jedan od naših top 5 ciljeva je otvoriti gradsku vlast prema građanima i uključiti građane u odlučivanje o aktivnostima grada. Pa tako i u prostorno-prometno planiranje. Trenutna situacija nije nikako zadovoljavajuća i građani se moraju jako potruditi ukoliko žele saznati što se točno planira i izvodi. Upravo to želimo promijeniti i na potpuno transparentan način sa participacijom građana raditi planove za grad.