Davor Živković, HSS (Šibenik)

 

Davor Živković, HSS

 

Broj bodova: 19,91 / 68

Ciklorejting: cikloSHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne znam.

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Oporbena smo stranka, ne znamo kakve projekte priprema, vladajuća stranka sa svojim koalicijskim partnerima u pojedinim sredinama, ali mi u HSS-u radimo strategiju i nažalost nisam, barem ja, znao za vaš rad dok me niste kontaktirali vi, podržavamo vaš rad i uvjeren sam da će naša radna grupa kontaktirati vas i želimo sa vama biti dio obitelji koja je duboko svjesna da treba stvoriti jednake uvjete i sigurnost za sve sudionike u prometu, s naglaskom na povećanje sigurnosti nemotoriziranog prometa i najranjivijih skupina.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Ukoliko postanem gradonačelnik svakako, samo da napomenem predsjednik sam auto i karting kluba AKK Stari Grad, i predsjednik saveza AKK . Ciljevi udruge je razvoj kulture mladih u prometu i micanje djece u motoriziranim prometalima sa ceste, kroz razvoj sportske discipline, stvaranja uvjeta za dokazivanje vještina na posebnim stazama a ne na cestama. Oduševljen sam vašim projektom podržavam vaš rad, a bicikla je moj život, Sin mi je bio biciklista od pionirske do seniorske dobi, kuća puna pehara.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

Naslonjen na vaš rad i vaše projekte, promovirat ću u Gradu Šibeniku potrebe stvaranja jednakih uvjeta i sigurnost za sve sudionike u prometu, s naglaskom na povećanje sigurnosti nemotoriziranog prometa najranjivijih skupina. Bez obzira bio gradonačelnik ili ne bio.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno).

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Ne znam.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
> 10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Projektom transparentnog vođenja grada da svaki stanovnik u realnom vremenu može pratiti svaku novčanu transakciju grada.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Danas, čovjek sa planom je isto kao da pokušavate istetovirati mjehur od sapunice.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Korak po korak.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
Ne znam.

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
3 -5%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Teško pitanje, grad Šibenik je brdovit i u njemu je teško bilo razviti kulturu odlaska na posao, u trgovinu i ostalo za svaki dan, jer bi se oznojio, dobro, bilo svojim odlaskom ili dolaskom na odredište, zato su se razvijala prometala mopedi, sad skuteri. U zadnje vrijeme je trend bicikliranja u porastu iz financijskih potreba niknuo, a onda su ljudi shvatili da je to blagodat i iz zdravstvenih potreba, sada je to jasno gotovo svakome.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Do sada je to nametnuto pohlepom za bespovratnim sredstvima od fondova EU, bez komuniciranja gradske uprave sa građanima, samo osvanu bicikle i parkirališta…. to su prihvatili samo turisti, nisam vidio naše ljude (domaće) da se voze tim biciklama (vjerujem iz financijskih razloga).

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Grad bi trebao biti support, i na inicijativu sindikatabiciklista.hr biti na usluzi građanima, jasno pokazat orijentaciju i ljudima otvorit polje beskonačnih mogućnosti razvoja bicikliranja za širu populaciju, napominjem Šibenik je brdovit a za to su sada, bogom dane, bicikle sa pomoćnim elektromotorom.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Podržavati rad kroz financiranje udruga, koje se bave izradom prijedloga rješenja.