Dario Hrebak, HSLS (Bjelovar)

 

Dario Hrebak, HSLS

 

Broj bodova: 32,5 / 68

Ciklorejting: lignja

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Imamo izrađenu cjelovitu prometnu studiju Grada Bjelovara.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Da, osiguravanjem u proračunu većih sredstava za biciklistički promet, kao i sigurniji promet što je sve navedeno u prometnoj studiji koji je grad izradio u suradnji s prometnim stručnjacima.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

Samim tim što smo izradili prometnu studija Grada Bjelovara gdje nam je cilj unaprijediti sigurnost prometa u našem gradu, odredili smo se za dugoročni cilj kojim se gradi potrebna prometna infrastruktura i prelazi postepeno i na biciklistički promet kao alternativa drugim prijevoznim sredstvima.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom mjesečno).

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
3 – 5% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5 – 10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Grad je jedan od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj i na stranicama https://proracun.bjelovar.hr/
mogu se pronaći sve potrebne informacije o svakoj kuni koja se potroši u Bjelovaru.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Većinom se koristi automobil.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Većim ulaganjima.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
3 – 5%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
> 10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
U sklopu bilo koje obnove cesta na području grada Bjelovara potrebno je u sklopu projektu izgraditi i biciklističku stazu. Korištenjem EU fondova mogu se izgraditi i dodatne biciklističke rute. U sklopu gradnje turističkih projekata, uvrstiti i biciklističke rute. Plan je regulirati i omogućiti kvalitetniji biciklistički promet samim centrom grada. Plan je sve napraviti u iduće tri godine.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Do sada smo napravili dvije takve stanice, a cilj je u sljedećem mandatu napraviti ih još 5.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
To su dugoročni planovi koji moraju biti povezani sa obnovom prigradskih cesta.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Otvorenošću proračuna koji smo već napravili, a u sljedećoj fazi plan je uvesti i participativno budžetiranje gdje ćemo građanima omogućiti da sami kreiraju gradski proračun i da iznose svoje vlastite ideje kojima će nam pomagati da zajedno gradimo naš grad.