Danijela Hajdinjak Prihić, Centar (Bjelovar)

 

Danijela Hajdinjak Prihić, Centar

 

Broj bodova: 52,3 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Postoji studija održive mobilnost koja je predstavljena medijima prošle godine no građani nisu dobili uvid u sadržaj studije.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Planiramo razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa na način da planiramo izgradnju biciklističke infrastrukture, promovirati biciklizam u zajednici i razvijati sustav javnih bicikala. Strategija moja imati jasne i realne ciljeve provedbe na temelju kojih se treba napraviti godišnji akcijski plan. U našem programu je vaučer za sportske aktivnosti, koji učenici mogu iskoristiti i za članarinu u biciklističkim klubovima, ali i za kupnju bicikla jer nam je cilj da što više djece i mladih aktivno i zdravo provodi slobodno vrijeme. Želimo u svim školama uspostaviti sudjelovanje u izvannastavnoj aktivnosti Sigurno u prometu i osposobiti učenike za samostalno upravljanje biciklom u prometu. U svrhu promocije planiramo organizirati info dane i tjedan “Biciklom na posao i u školu”. Moramo planirati izgradnju neprekinute biciklističke mreže sjever-jug i istok-zapad grada, ali i svu potrebnu prateću infrastrukturu.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

Potrebno je smanjiti promet u centru grada i ograničiti brzinu vožnje. Kako bi se uspostavila mogućnost izgradnje biciklističkih staza potrebno je reorganizirati prijevoz u centru grada tako da neke dvosmjerne ulice postanu jednosmjerne temeljem studije održive mobilnosti.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (barem jednom mjesečno), Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom mjesečno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Ne znam

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5-10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Jasnim povezivanjem planirane stavke proračuna na šestoj razini i stavke rashoda u aplikaciji transparentnosti na web stranici grada. U našem gradu je razvijena aplikacija transparentnosti javnih financija iz koje se trenutno ne može dobiti taj podatak jer je to pretraživač po ključnim riječima (morate znati točno kojoj tvrtci je račun plaćen da biste došli do podatka). Potrebno je strukturirati proračunske rashode i povezati u aplikaciji.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Većinom se koristi automobil, ali vide se određeni pomaci u korištenju bicikala. Smatram da bi kvalitetna biciklistička infrastruktura povećala udio biciklizma.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Većim ulaganjem u izgradnju kvalitetne biciklističke mreže.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
3-5%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
>10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
1. Projektirati biciklističke staze (natječaj nacionalna sredstva) – 1 mjesec
2. Sustav javnih bicikala (EU sredstva za održivu urbanu mobilnosti)- provedba odmah nakon pozitivne ocjene projekta
3. Izgradnju neprekinute biciklističke mreže koja će povezivati sjever-jug i istok-zapad grada (EU sredstva po raspisanom natječaju – 3 godine za sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije) i prometne signalizacije
4. Parkirališta za bicikle – odmah iz proračuna
5. Reorganizacijom prometa na temelju postojeće studije održive mobilnosti – odmah (reorganizacija prometa, jednosmjerne ulice, brzina prometa u centru grada)

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu ne postoji, ali ga planiram razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Iako se u gradu vole pohvaliti da postoji sustav javnih bicikala, istina je da postoje 2 stanice električnih bicikala što se sigurno ne može nazvati sustavom. Često se događa da te bicikle vandali namjerno oštećuju što znači da treba postaviti videonadzor ili sigurno spremište na postojećim stanicama. Svakako treba napraviti minimalno četiri stanice u centru grada. Trenutno bi bilo odlično imati studocikle jer studenti moraju odlaziti na periferiju grada na topli obrok. Potrebno je sustav javnih bicikala povezati sa autobusnim i željeznički stajalište i srednjoškolskim centrom koji je udaljen 2 kilometra od centra grada.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Potrebno je povezati biciklističku mrežu sa prigradskim naseljima i sa cikloturističkom ponudom Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Raspravom na tematskim sjednicama Gradskog vijeća. Predstavljanjem strategije održive mobilnosti u gradu i javne rasprave. Aplikativnim rješenjima.