Damir Maduna, SDP (Vukovar)

 

Damir Maduna, SDP

 

Broj bodova: 41,5 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Nažalost trenutna gradska vlast nema takvu strategiju niti plan.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Smatram da je strategija razvoja biciklističkog prometa iznimno važna jer osim zdravstvenih prednosti koje pruža biciklistički promet, dolazi do rasterećenja prometnica i smanjenja zagađenja okoliša. Upravo zbog svih tih višestrukih koristi na pojedince i društvo, ukoliko dobijem povjerenje građanki i građana planiram razvijati navedenu strategiju kroz proračun grada, ali i kroz strukturne fondove EU kako bi se izgradila infrastruktura za isto.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

Uvođenjem “javnih bicikala” koji bi se mogli koristiti uz manje financijske nadoknade građana te izgradnja punktova za popravljanje i ostavljanje bicikala (nešto slično imamo u Koprivnici i Rijeci). Nakon analize, ukoliko je potrebno prilagoditi GUP i prostorne dokumentacije kako bi se biciklističkim stazama povezali svi dijelovi Vukovara. Također, svojim primjerom i primjerom mojih suradnica i suradnika raditi na promociji održivog prometa.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (barem jednom tjedno). Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno).

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Ne znam.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5-10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu.

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Smatram da bi cjelokupni proračun grada Vukovara trebao biti transparentan i omogućiti građankama i građanima da daju javne komentare i prijedloge za njegovo poboljšanje. Također, svako ulaganje mora biti transparentno objavljeno kako ne bi bilo nikakvih nedoumica i prostora za manipuliranje. Trenutno nemamo plan troškova per capita po vrsti prometa jer bi bilo neozbiljno tako planirati bez ranijeg uvida i revizije proračuna i prethodnih troškova. Nakon toga mogli bismo realno i objektivno izreći planove ulaganja. Ono što u ovoj fazi mogu reći je da smatramo da je ulaganje u održive načine prometa nešto na što ćemo davati naglasak jer cestovno je grad dosta dobro povezan i uređen, osim obilaznice koja kronično nedostaje, a koja bi onda omogućila i povezivanje biciklističke staze kroz cijeli Vukovar jer bi se rasteretio taj dio cestovnog prometa i osigurala sigurnost biciklistima.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Nažalost, nismo upoznati s trenutno raspodjelom putovanja u našem gradu, no naš fokus će biti ostvarenje: pješačenje: 32%, bicikl: 12%, autobus: 13%, osobni automobil: 40% motocikl: 3%.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Kroz sufinanciranje izgradnje biciklistički staza koje povezuju sve dijelove grada; izgradnjom punktova za popravljanje i ostavljanje bicikala, osobnim primjerom i promocijom održivog prometa.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
Ne znam.

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
5 -10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Od početka mandata do njegovog kraja smatram da je potrebno raditi na završetku započetih izgradnji biciklističkih staza kako bi se povezali svi dijelovi grada, ali i prigradskih naselja poput Sotina, Lipovače te u drugom mandatu proširiti povezanost i s okolnim mjestima.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu ne postoji, ali ga planiram razvijati.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Smatram da je prvo potrebno dovršiti izgradnju povezivanja cijelog grada i prigradskih naselja te ona prionuti na mogućnosti povezivanja i okolnih mjesta.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Na način da se omogući transparentnost proračuna i sudjelovanje građanki i građana te udruga u njegovom sukreiranju. Nitko do nas ne zna sve i zato su nam potrebni savjeti i ideje ljudi koji se bave nekim područjem i imaju iskustva u istom. Bit ću vrlo otvoren za sve konstruktivne prijedloge.