Čedomir Tatalović, Živi zid (Karlovac)

 

Čedomir Tatalović, Živi zid

 

Broj bodova: -0,13 / 68

Ciklorejting: cikloSHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Na gradskom vijeću se često raspravljalo o biciklističkim i pješačkim stazama, te o uređenju biciklističkih ruta u prirodi. Bilo je i govora o stradanju biciklista u prometu.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Nisam o tome razmišljao, niti stavljao u program, ali mislim da je tu najveći problem sigurnost biciklista.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

Bicikliste treba educirati da ne voze brzo po pločnicima, te ne uskaču naglo na prijelaze preko cesta. Također bi trebali nositi noću svijetlu odjeću i imati osvjetljen bicikl.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl vozim često, jer mi je praktičniji od auta, na male rute.

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
Ne znam.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
Ne znam.

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Nemam plan, ali smatram da nije velik trošak.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Grad nije velik, sve se obavi biciklom, odnosno autom. Autobusne linije služe prigradskom prometu.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Ne znam ni što se smatra pod načinskom raspodjelom.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
> 10%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
5 – 10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Nisam o tome razmišljao. Nove biciklističke staze i javne bicikle.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu već postoji i nije ga potrebno dalje razvijati.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Neke ceste nisu sigurne za biciklistički promet, zbog nedostatka pločnika. Znači, valja sagraditi nogostupe prema svim prigradskim mjestima, te educirati bicikliste da nose svijetlu odjeću, ponajbolje fluorescentne prsluke.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Javnim raspravama te djelovanjem po mjesnim odborima.