Branko Dukić, HDZ (Zadar)

 

Branko Dukić, HDZ

Broj bodova: 12.1 / 68

Ciklorejting: cikloSHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Prilikom gradnje svake nove prometnice razmatra se mogućnost implementacije biciklističkih staza sukladno Pravilniku o biciklističkim stazama.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Osiguranjem sredstava kroz Program gradnje komunalne infrastrukture.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Organizacijom jednosmjernog prometa gdje god je to moguće.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
1-3% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5-10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Transparentnost je osigurana izvještajem izvršenja programa kako gradnje tako i održavanja komunalne infrastrukture.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Ciljamo na povećanje biciklističkog prometa do 10% do kraja 2025.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Upravo strategijom izgradnje novih biciklističkih staza.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
1-3%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
5-10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Rekonstrukcija Tuđmanove ulice, Trpimirove obale, Ulice Hrvatskog sabora, Puta Dikla, ITS.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Grad implementirao je sustav javnih bicikala koji zadovoljava trenutne potrebe.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Tijesna suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Iz dana u dan unaprijeđujemo otvorenost i komunikaciju s građanima.