Branka Ramljak, nezavisna kandidatkinja (Split)

Branka Ramljak, nezavisna kandidatkinja ()

Broj bodova: 50,8 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Ne postoji strategija razvoja biciklističkog prometa, ali u izradi je Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine, kao i prateći Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) kojim se razmatra i biciklizam kao jedan od vidova urbane mobilnosti.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Strategija razvoja biciklističkog prometa ne postoji, ali planiram postupati sukladno zaključcima SUMP-a nakon što se dovrši i usvoji – izraditi provedbene dokumente koji se predlažu SUMP-om. S obzirom da Split obara rekorde u korištenju sustava javnih bicikala, koji se financira sredstvima Grada Splita, komunalne tvrtke Split parking i EU sredstvima, kroz proračun i dijalog s ostalim dionicima (posebno Hrvatskim cestama) osigurat ću uspostavu biciklističkih prometnica pri rekonstrukciji i gradnji novih cesta gdje god to imovinsko-pravni i prostorni uvjeti dopuštaju. Dodatno, nakon usvajanja SUMP-a koji predviđa da se grad ne planira po mjeri automobila nego da prednost dobiju alternativni oblici urbane mobilnosti, nakon analize vidjet ću koje od postojećih prometnica se mogu reorganizirati da bi se trake za automobile prenamijenile u biciklističke prometnice.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Lokalni propisi kojim namjeravam poticati razvoj biciklističkog i novog prometa je svakako novi GUP Splita, zatim nova cjenovna politika javnih parkinga i javnog prijevoza autobusom.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom mjesečno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
> 1% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
1 – 3% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Planiram povećati transparentnost proračuna za sve rashode grada. U sklopu toga bit će vidljivo koliko proračunskih sredstava se ulaže u mobilnost općenito, te zatim u postotcima za svaki od vidova mobilnosti.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Čak 47% putovanja se odvija osobnim automobilom, od čega najčešće u autu možemo vidjeti samo vozača. Na drugom mjestu je pješačenje s 24%, javni prijevoz 22%, bicikl 5%, a preostalih 2% putovanja su Uberom i motociklom.
Moj cilj je da do kraja 2025. godine osobni automobil bude manji od 40%, a da pješačenje i javni prijevoz (uključujući sustav javnih bicikli) budu 60%.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Provođenjem Plana održive urbane mobilnosti, pripremom projekata i prijavom za financiranje sredstvima EU, edukacijom građana, novom cjenovnom politikom parkinga i javnog prijevoza, uspostavom biciklističkih prometnica.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
3 – 5%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
>10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Izgradnja biciklističke staze pri rekonstrukciji Poljičke ulice u Splitu – 2023.
Uspostava biciklističke prometnice između studentskog doma u Spinutu i Kampusa – 2023.
Uspostava biciklističke prometnice od Stobreča do Bačvica – 2023.
Postavljanje dodatnih postaja s pretežito električnim biciklima – 2022.
Postavljanje postaja za vezivanje osobnih bicikli uz video nadzor na najfrekventnijim lokacijama
Postavljanje postaja za osobne bicikle u javnim garažama po kvartovima.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu postoji, ali ga planiram razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Svakako treba težiti povezivanju sustava javnih bicikala s ostalom ponudom javnog prijevoza. Primjerice, postaviti ih u blizini autobusnih i željezničkih postaja i kolodvora. Split zasad ima 46 postaja što je velika pokrivenost. Postavljanjem još 20-ak postaja osigurali bismo izvrsnu pokrivenost koja obuhvaća sve kvartove i točke na kojima se može dogoditi integracija s ostalom ponudom javnog prijevoza. Sredstva za to su već osigurala kroz EU projekt “Biraj biciklu”, te namjeravam osigurati 15% proračunskih sredstava sukladno ugovoru.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Izraditi analitičku podlogu koja je predviđena kroz jedan od EU projekata koji su započeti na području Urbane aglomeracije Split, a kojim će se ispitati mogućnosti povezivanja gradova UAS-a biciklističkim prometnicama. Raditi na realizaciji plana i pobrinuti se da sustav javnih bicikala koji se uvodi kroz projekt u različitim gradovima i općinama UAS-a funkcionira na način da javnim biciklom možete primjerice iz Solina doći u Split i ostaviti ga na postaji u Splitu.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Kontinuiranom edukacijom, suradnjom i komunikacijom.