Ana Blečić Jelenović, Lista za Rijeku (Rijeka)

 

Ana Blečić Jelenović, Lista za Rijeku

 

Broj bodova: 7,5 / 68

Ciklorejting: cikloSHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Nije službeno usvojena nikakva Strategija koja bi regulirala biciklistički promet u gradu.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Zbog konfiguracije Rijeke, biciklistički promet nikada neće biti razvijen kao u ravničarskim područjima, ali se svakako na pristupačnim dijelovima grada, i zbog ekoloških razloga, biciklistički promet može bolje regulirati. O tome treba ozbiljno raspraviti u novom sazivu Gradskog vijeća pa je preuranjeno govoriti o samoj strategiji i njenoj provedbi.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

Preuranjeno je o tome govoriti dok se ne donese Strategija.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Ne koristim bicikl, ali planiram u budućnosti.

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
< 1% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
3 -5% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
O tome je iz već navedenih razloga preuranjeno govoriti.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Uglavnom je riječ o javnom i privatnom automobilskom prijevozu. Da bih govorila o ciljanoj načinskoj raspodjeli do kraja 2025. godine najprije, između ostalog, treba donijeti Strategiju biciklističkog prometa.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Najprije to treba strateški odrediti.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
3 – 5%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
5 – 10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Prerano je za odgovor na ovo pitanje. Potreban je prije toga cijeli niz predradnji, a sve će zavisiti i od većinskog raspoloženja u novom sazivu Gradskog vijeća bez kojeg će odluka gradonačelnika biti nemoguća.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Za sada je o tome, iz gore navedenih razloga, nemoguće decidirano govoriti.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
O tome će svakako biti potrebno razgovarati s čelnicima gradova i općina u okruženju Rijeke.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Tako što će svi oni biti uključeni u donošenje odluka vezanih za integriranje biciklističkog u prostorno-prometno planiranje i upravljanje prometom.